Jak skorzystać z Erasmus+ podczas wyjazdu na wolontariat lub praktyki z AIESEC?

Jak skorzystać z Erasmus+ podczas wyjazdu na wolontariat lub praktyki z AIESEC?

Opublikowany

O studentach wiemy na pewno dwie rzeczy: 1 - uwielbiają odkrywać nowe horyzonty, 2 - nie zawsze mają wystarczające środki, by to robić. Jeśli chodzi o programy wymianowe AIESEC - mamy na to rozwiązanie!

Czym jest program Erasmus+?

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie (czyli w krajach  programu) oraz w niektórych krajów partnerskich z innych regionów świata.

Do jakich krajów możesz wyjechać ze wsparciem Erasmus+?

Wybór krajów i uczelni/instytucji, do których można wyjechać, zależy od umów podpisanych pomiędzy uczelniami/instytucjami.
 Które kraje uczestniczą w programie to 33 państwa określane jako kraje programu:
- 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
- Islandia, Liechtenstein, Norwegia;  
- Turcja;
- była Jugosłowiańska Republika Macedonii.
Kraje partnerskie to wybrane kraje innych regionów świata, które mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu Erasmus+.

Jakie są warunki uczestnictwa w programie Erasmus+?

Aby móc ubiegać się o wyjazd w programie Erasmus+, trzeba:  
- studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów;
- być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich;
- mieć niewykorzystany limit wyjazdów w programie Erasmus+ (tzw. kapitał mobilności).

Na każdym z trzech poziomów studiów (licencjackich/magisterskich/doktoranckich) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich (np. kierunków lekarskich) mogą korzystać z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. 

Co trzeba zrobić, żeby zgłosić się do udziału w Erasmus+?

Studenci zainteresowani udziałem w programie ubiegają się o wyjazd na swojej uczelni macierzystej. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa+. Przeważnie rekrutacja odbywa się wczesną wiosną, ale dokładny termin lub terminy ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z wydziałem lub z jednostką uczelnianą, która zajmuje się programem i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria oceny kandydatów są ustalane i ogłaszane przez poszczególne uczelnie. Informacji tych należy szukać na stronie internetowej uczelni, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa+ lub w dziale odpowiedzialnym za ten program. 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z biurem Erasmus+ na swojej uczelni, zajrzyj na: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze lub napisz maila pod adres:  he@erasmusplus.org.pl.

Studencki budżet to już nie wymówka - czas na zdobywanie międzynarodowych doświadczeń :) Wybierz swoje na: aiesec.org i skorzystaj ze wsparcia Erasmus+, żeby zdobywać zupełnie nowe perspektywy, rozwijać się i poznawać świat!

Udostępnij